Η Εταιρεία
Η εταιρεία ΤΕΜΟ ΛΤΔ ιδρύθηκε από τον Σύνδεσμο Μηχανικών τον Μάιο 2001.
Εκτελεστικός Διευθυντής
  • Παναγιώτης Πίτρης

Διοικητικό Συμβούλιο:

  • Παναγιώτης Πίτρης
  • Τάσος Νικολάου
  • Αριστοφάνης Αβραάμ
  • Γιώργος Γεωργίου
  • Ζάντης Ζάντη
  • Κύπρος Λουμάκος
  • Αλέξης Αριστείδου

Copyright © 2009-2018 | Powered by OnCyprus